Odborná konferencia organizovaná v spolupráci s Psychiatrickou nemocnicou Philippa Pinela v Pezinku. Touto konferenciu sme obhájili miesto Slovenska v psychedelickom výskume a terapii a oboznámili s týmto stavom aj širšiu odbornú verejnosť. Takto sme nadviazali na spoluprácu s českými kolegami a rozšírili ju o kolegov z Nemecka a Švajčiarska.

Dátum a čas

2.6.2017 od 8.30 do 20.00 hod.

Miesto konania

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok

Téma konferencie

Renesancia psychedelík vo svete a jej miesto v slovenskej psychiatrii


Program

8:30
Registrácia

9:30
Otvorenie konferencie

Doobedný blok

9:40
Privítanie
MUDr. Pavel Černák, PhD.
Riaditeľ PNPP v Pezinku

9:50
MUDr. Ján Kohút
Sekundárny lekár, zakladajúci člen SAPAS
Renesancia psychedelík

10:10
Dr. med. Juraj Styk
Psychiater a psychoterapeut, Bazilej, Švajčiarsko
Príbeh jeho kariéry v Československu i Švajčiarsku, pôsobenie ako psychiatra, terapeuta i odborníka v SÄPT.
Využitie psychedelík v psychiatrii, psychoterapii a pri objavovani intrapsychických zdrojov a spirituálneho rozmeru človeka.

11:10
coffee break

11:25
MUDr. Tomáš Páleníček, PhD.
Psychiater a neurovedec, NÚDZ, Praha
Predstavenie výskumnej práce NÚDZ (Národní ústav duševního zdraví), predbežné výsledky psilocybínového výskumu.
Možný legálny a systémový vývoj v ČR, možnosti česko-slovenskej spolupráce.

12:00
Q&A a diskusia

12:20
Obedná prestávka (80 minút)

Poobedný blok

13:40
MUDr. Filip Tylš, PhD.
Psychiater, neurovedec v NÚDZ, člen vedenie CZEPS (Česká psychedelická společnost)
Renesancia psychedelík v ČR.

14:10
Prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD.
Profesor psychiatrie, neurovedec, NÚDZ
Dekonštrukcia vedomia ako podklad psychedelickej skúsenosti

14:45
MUDr. Martin Brunovský, PhD.
Vedúci výskumného programu, pedagóg 3. LF Univerzity Karlovy, vedúci lekár
Použitie ketamínu u rezistentnej depresívnej poruchy v NÚDZ: výsledky výskumu a klinická prax

15:15
Q&A a diskusia

15: 35
Coffee break 

Podvečerný blok

16:05
(telekonferencia)
PhDr. Veronika Kavenská, PhD.
Psychologička, psychoterapeutka, členka tímu Dr. Mabita, Takiwasi, Peru
Predstavenie práce v Takiwasi, význam Ayahuasca-i v amazónskej kozmológii a miesto šamana v nej. Aký ekvivalent by mohol fungovať v európskom kontexte?

16:40
Dr. med. Milan Scheidegger, PhD., MA HK ETH
Psychiater, neurovedec, zakladateľ transformačnej psychológie, Psych. Universitätsklinik (PUK), Zürich, Švajčiarsko
Predstavenie projektov PUK – psilocybín u dlhodobo praktizujúcich zen-buddhizmus, liečba ketamínom, Farmahuasca, projektu Reconnect a projektu Reconnect a konceptu transformačnej psychológie

17:15
Dr. Henrik Jungaberle
Sociológ, autor a spoluautor viacerých publikácií na tému práce so psychedelikami a rituálmi, špecialista prevencie drog, zakladateľ MIND – European foundation for psychedelic science, Berlín, Nemecko
‘The individual, genuine imagination and social reality’ (prednáška prebehne v anglickom jazyku)

17:50
Coffee break

18:25
Moderovaná panelová diskusia
(Trvanie 45-60 minút, všetci prednášajúci)
Perspektívy využitia psychedelík a nimi indukovaných zmenených stavov vedomia v psychiatrii / psychoterapii, ale aj u zdravých jedincov. Scenáre možného európskeho, ale aj celosvetového vývoja. Limity a riziká,  ktoré stoja v ceste uskutočnenie psychedelického výskumu v jeho plnom rozsahu. Ako zamedziť ďalšej stigmatizácii psychoaktívnych látok, ako prispieť k ich destigmatizácii?

19:10/19:25
Zhrnutie a ukončenie konferencie

19:15/19:30
Klavírne dozvuky a čaša vína
Doc. Jordana Palovičová, PhD.
P. Glass, C. Debussy