DMT (N,N-Dimetyltryptamín) je prírodná látka vyskytujúca sa v mnohých živých organizmoch, najmä v rastlinách. V ľudskej epifýze sa taktiež produkuje jej malé množstvo, čo pravdepodobne súvisí s chemickou podobnosťou s melatonínom (hormón spánku). Zaujímavosťou je, že francúzsky filozof Descartes považoval za sídlo duše práve ľudskú epifýzu.

Tento fakt je o to zaujímavejší, že DMT je jednou z najsilnejších nám známych psychedelických látok. DMT bolo po prvýkrát izolované v tridsiatych rokoch minulého storočia. Prvý, kto psychedelické účinky podrobne sledoval, bol maďarský chemik a psychiater Stephen Szára. Dnes v jeho odkaze pokračuje vyskumný tím okolo Ede Frecska na univerzite v Debrecíne.

DMT patrí do rodiny monoamínov, po orálnom požití dochádza k jeho rozkladu v žalúdku za pomoci enzýmu monoaminooxidázy a DMT teda neúčinkuje. Po intravenóznom podaní látky sa účinky dostavia takmer okamžite a zvyčajne úplne odoznejú do 30 minút od jej podania. Ak sa spolu s DMT zároveň orálne požije aj inhibítor enzýmu monoaminooxidázy (tzv. IMAO), dimetyltriptamín môže ukázať svoje silné psychedelické účinky. Tento fenomén sa už po stáročia (a pravdepodobne aj dlhšie) využíva v príprave šamanského ceremoniálneho nápoja najskôr známeho pod názvom ayahuasca alebo yagé.

Po viac ako dvadsiatich rokoch, kedy sa neuskutočnil žiadny výskum psychedelických látok s ľudskými dobrovoľníkmi, sa ako prvému podarilo získať takéto povolenie Dr. Rickovi Strassmanovi, ktorý skúmal práve DMT.
Séria troch štúdií na začiatku 90. rokov, z ktorých dve boli dvojito zaslepené a placebom kontrolované, sa uskutočnili so zdravými ľudskými jedincami, ktorým bolo v krátkom časovom úseku 4x za sebou intravenózne podané DMT.
Tento prelomový výskum priniesol niekoľko výsledkov, ktoré majú vplyv na dnešný psychedelický výskum:

  1. Viedol k vypracovaniu takzvaného The Hallucinogen Rating Scale (HRS), ktorý sa stal jedným zo štandardne používaných dotazníkov pri popisovaní zmenených stavov vedomia v súčasnom psychedelickom výskume.
  2. Ani na ľuďoch sa nepodarilo potvrdiť vznik tolerancie (ani skríženej tolerancie) na DMT, ktorá je typická pre iné klasické sérotonínové psychedeliká.
  3. Preukázal bezpečnosť administrácie psychedelických látok v kontrolovaných podmienkach a ustanovil základné bezpečné dávkovanie DMT pri klinických štúdiách s ľudskými jedincami.
  4. Posledná štúdia popisuje viazanie sa na 5HT1A receptor rovnako silnou afinitou ako aj na 5HT2 receptor. 5HT1A receptoru sa vo všeobecnosti pripisujú anxiolytické účinky (rozpúšťajú úzkosť a napätie)…

Okrem série týchto troch štúdií Dr. Rick Strassman publikoval niekoľko zásadných vedeckých článkov, ktoré sa zaoberajú možnosťou uskutočnenia psychedelického výskumu pod (vtedajšou) súčasnou legislatívnou situáciou i bezpečnosťou administrovania psychedelických látok ľudským subjektom. Otvorili tiež cestu k dnešnému stále narastajúcemu počtu štúdií so zdravými jedincamie aj ľuďmi trpiacimi rôznymi psychickými ťažkosťami.

V súčasnosti sa venuje viac vedeckej pozornosti vyššiespomínanej ayahuasce, ako samotnému DMT.
Súhrn spomínaných štúdií si môžete prečítať  TU.

K tejto téme vznikol dokumentárny film (na podklade knihy, ktorá vyšla aj v českom jazyku), DMT: The Spiritual molecule, ktorý popisuje priebeh tohoto výskumua je dostupný online:

 

Mohlo by vás zaujímať:

MDMA

Ketamín

LSD

Psilocybín

 

Pridaj komentár