Globálny drogový prieskum (Global Drug Survey, GDS) je najväčší online prieskum užívateľov drog na svete. Skúma otázky týkajúce sa drog, ich spôsobov užívania a nákupu, ale aj v súčasnosti veľmi relevantné témy ako nové psychoaktívne substancie, nákup cez darknetové trhy, testovanie drog, či stratégia zmierňovania škôd spôsobených užívaním.

Globálny drogový prieskum sa koná každý rok. Výsledky prieskumu sú po vyhodnotení zverejnené. Porovnaním s predchádzajúcmi ročníkmi GDS sleduje trendy a zmeny vo vzorcoch správania užívateľov. Ročník 2018 sme pre vás v SAPAS po prvýkrát preložili do slovenčiny a zúčastnilo sa ho takmer 4000 ľudí zo Slovenska. Niektoré zo zistení z predchádzajúceho ročníka sú spracované tu.

Súčasný ročník 2019 obsahuje nové sekcie, opäť preložené v SAPAS – napríklad užívanie marihuanových poživatín, LSD mikrodávkovanie, dôvera užívateľov k dílerom, názor respondentov na políciu v ich krajine, fair trade kokaín – ale aj sekciu o prijateľnosti psychedelikami asistovaných terapií, ktorá bola inšpirovaná našou konferenciou Lekcie zo psychedelík 2018. Pomôžte nám doplniť chýbajúce informácie o užívateľoch legálnych a nelegálnych látok a pripojte sa k ďalším státisícom ľudí z viac ako 35 krajín. Na vašej skúsenosti záleží a môžete prispieť k hlbšiemu porozumeniu a následnej efektívnejšej drogovej politike.

Výskum je plne anonymný a šifrovaný. Nie sú zbierané žiadne dáta vedúce k vašej identifikácii. Samotný výskum zaberie od 15 do 60 minút podľa toho, s akým rozsahom vaších skúseností sa s nami chcete podeliť.

Každá jedna odpoveď reprezentuje dôležitú súčasť rôznorodej mozaiky užívateľov legálnych a nelegálnych drog na Slovensku.

Pomôžte nám lepšie porozumieť. Na vyplnenie prieskumu máte čas do konca roka 2018.

Ďakujeme za každé vyplnenie a zdieľanie prieskumu.


Samotný prieskum nájdete na tejto adrese.