MUDr. Tomáš Páleníček, PhD. pracuje v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ) v Českej republike. Venuje sa výskumu neurobiológie účinku psychedelík (LSD, psilocínu, 2C-B, meskalínu a pod.), entaktogénov (MDMA) a nových syntetických drog. Spolupodieľa sa na projektoch s ketamínom a na študovaní jeho antidepresívnych účinkov. Je hlavným riešiteľom prvého projektu v ČR zameraného na výskum akútnych účinkov kanabisu u zdravých dobrovoľníkov a prvého projektu v Českej republike, v ktorom je ľudským dobrovoľníkom podávaný psilocybín. Hlavným smerom, ktorému sa v rámci týchto výskumov venuje, je funkčná konektivita mozgu sledovaná pomocou EEG.

Tomáš Páleníček
Tomáš Páleníček

Vo svojej prednáške predstaví prácu NÚDZ a krátko sa povenuje histórii výskumu psychedelických látok v Československu. Predstaví tiež psychedelický výskum v NÚDZ na animálnych modeloch i s ľudskými účastníkmi. Dozviete sa predbežné výsledky zo psilocybínového výskumu, možný legálny a systémový vývoj a vplyv súčasnej legislatívy v ČR na humánny výskum. Dotkne sa i možností zapojenia sa do výskumu a možností česko-slovenskej spolupráce.

Pridaj komentár