Dr. med. Juraj Styk je odborný lekár pre psychiatriu a psychoterapiu vo vlastnej praxi v Bazileji.
Pracoval v Pezinku od 1962-66 ako sekundárny lekár, kde získal prvé skúsenosti s pokusmi s LSD. Vo výuke v LSD terapii pokračoval neskôr vo Výskumnom ústave psychiatrickom v Prahe a v Bratislave na Psychiatrickej univerzitnej klinike viedol EEG laboratórium a pokusy s LSD (Lysergamid Spofa).

Juraj Styk

Od roku 1968 žije so svojou manželkou Soňou vo Švajčiarsku. Obaja boli zakladajúcimi členmi Švajčiarskej lekárskej spoločnosti pre psycholytickú terapiu a Juraj bol členom vedeckej rady Európskeho kolégia pre výskum vedomia. V rokoch 1988-93 mal ako jeden z mála terapeutov vo Švajčiarsku mimoriadne povolenie pre liečbu s MDMA a LSD a publikoval svoje skúsenosti vo viacerých článkoch a monografiách.

Na konferencii sa bude venovať nasledujúcim dvom témam:

  1. Príbeh jeho kariéry v Československu – jeho začiatky v Pezinku, výskum s LSD a pokračovanie jeho práce vo Švajčiarsku. Jeho exprimentovanie v psychoterapii za pomoci LSD a MDMA, spolupráca s veľkými menami v tejto oblasti (Grof, Hofmann, Leuner). Spomenie tiež svoje pôsobenie v SÄPT, súčasné možnosti vo Švajčiarsku, míľniky vo svetovom výskume a aktuálny vývoj.
  2. Jeho postoj k postaveniu psychedelík v psychiatrii a psychoterapii, ich možné využitie pri objavovaní intrapsychických zdrojov a spirituálneho rozmeru človeka – sekulárna spiritualita.

Záznam z prednášky:

Pridaj komentár