PhDr. Veronika Kavenská, Ph.D. sa konferencie zúčastní prostrednictvom videohovoru naživo z Peru.

Vyštudovala psychológiu na Univerzite Palackého v Olomouci, kde neskôr tiež obhájila doktorskú prácu z klinickej psychológie na tému „Liečba v centre Takiwasi a jej vplyv na proces formovania vzťahu k sebe“, ktorá vyšla knižne pod názvom „Tradičná medicína Južnej Ameriky a jej využitie v psychoterapii „. Dlhodobo sa venuje výskumu potenciálu juhoamerickej tradičnej medicíny, predovšetkým ayahuasky, pre tereapeutické účely. Viedla niekoľko výskumných projektov orientovaných na túto tému, ktorých výsledky boli publikované formou článkov a konferenčných príspevkov.

Veronika Kavenská

Téme využitia tradičnej amazonskej medicíny sa venuje aj v rámci svojej klinickej praxe. Už tretí rok pracuje ako psychoterapeutka v peruánskej terapeutickej komunite Takiwasi, ktorá kombinuje túto s modernými terapeutickými prístupmi. Je absolventkou jungiánského výcviku Českej spoločnosti pre analytickú psychológiu.

Predstaví nám prednášku:
Ayahuasca a její terapeutické využití. Přínosy a rizika.

Kde svojim príspevkom predstaví model centra Takiwasi, peruánskej terapeutickej komunity pre liečbu drogových závislosti, ktorá kombinuje tradičnú amazonskú medicínu, ktorej súčasťou je aj užívanie ayahuasky, s modernými terapeutickými prístupmi. Ponúkne svoj pohľad na stretnutie tradičnej amazonskej medicíny s modernou psychológiou a psychiatriou. V čom sa môžu tieto dva prístupy vzájomne obohatiť a aké môžu byť eventuálne riziká tohto stretnutia.

Pridaj komentár