Konferencia 2018: Lekcie zo psychedelík

V roku 2018 Slovenská psychedelická spoločnosť pokračuje vo svojom úsilí spájať profesionálov z rôznych disciplín, rozšíriť ich poznanie v témach blízkych psychedelikám a informovať verejnosť o posledných výsledkoch v psychedelickom výskume. Konferencia sa presúva do novej lokality s väčšou kapacitou a predlžuje sa na dva dni. Aby sme predišli falošným sľubom, tento rok budeme konferenciu niesť v sebakritickom duchu a na základe evidencie preukazovať hodnotu psychedelík na individuálnej a spoločenskej úrovni. Chceme sa vyhnúť naivnému entuziazmu aj nepodloženým obavám a poskytnúť príležitosť pre vyjadrenie rizík, mýtov a omylov spätých so psychedelikami.

Témy konferencie: psychedeliká vo vede, v terapii, v spoločnosti a v histórii; minimalizácia rizík a integrácia
Miesto: Nová Cvernovka, Bratislava, Slovensko
Dátum: 18. a 19. máj 2018

Viac o konferencii tu


Konferencia 2017: Slovenská psychedelická skúsenosť

V roku 2017 Slovenská psychedelická spoločnosť organizovala svoju prvú multiodborovú a medzinárodnú akademickú a vedeckú konferenciu v spolupráci s Psychiatrickou nemocnicou Philippa Pinela v Pezinku. Touto konferenciu sme obhájili miesto Slovenska v psychedelickom výskume a terapii a oboznámili s týmto stavom aj širšiu odbornú verejnosť. Takto sme nadviazali na spoluprácu s českými kolegami a rozšírili ju o kolegov z Nemecka a Švajčiarska.

Téma konferencie: Renesancia psychedelík vo svete a jej miesto v slovenskej psychiatrii
Miesto: Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku, Slovensko
Dátum: 2. jún 2017

Viac o konferencii tu