Dr. Henrik Jungaberle je sociológ zameraný na prevenciu a výskum drog.

Zameriava sa na interdisciplinárny výskum v oblasti psychoaktívnych látok, predovšetkým používania psychedelík a entaktogénov. Henrik sa zaujíma aj o psychoterapiu, najmä v súvislosti s kreatívnymi metódami alebo psychoaktívnymi látkami stimulujúcimi osobnostný rozvoj a sebauvedomovanie. 

Je riaditeľom neziskovej organizácie FINDER (Berlín), ktorá sa venuje odbornej príprave a výskumu v oblasti vzdelávania, prevencie a psychoaktívnych látok.

Na konferencii bude prednášať na tému „The individual, genuine imagination and social reality.“
Prednáška prebehne v anglickom jazyku.

Pridaj komentár