Prvá publikácia Slovenskej psychedelickej spoločnosti vznikla pri príležitosti konferencie, ktorú SAPAS organizovala 2. júna 2017 a rovnako ako bulletin niesla názov Slovenská psychedelická skúsenosť.
Rozsiahlejší a graficky príťažlivý bulletin má slúžiť čitateľom k ich zasväteniu do tejto vzrušujúcej a do budúcna veľmi sľubnej témy v oblasti starostlivosti o duševné zdravie.

V prvej polovici sa jednotliví prednášajúci vyjadrujú k téme psychedelík a ich potenciálnemu využitiu v medicíne, ale aj prípadnému sprístupneniu zdravým jednotlivcom za účelom psychohygieny, resp. zrelého a zodpovedného používania. Druhá polovica publikácie je venovaná hlbšiemu skúmaniu nastupujúcej renesancie týchto zaujímavých látok a prináša rozsiahly rozhovor s Rickom Doblinom – hybnou silou psychedelického výskumu a zakladateľom americkej MAPS, či s Veronikou Gold – českou rodáčkou a terapeutkou podstupujúcou výcvik v práci s MDMA. Publikáciu uzatvára preklad odborného textu nášho najvýznamnejšieho psychedelického terapeuta Dr. Juraja Styka a prvý odborný článok napísaný v rámci SAPAS, ktorý sumarizuje, čo v skutočnosti je psychedelická / psycholytická terapia.

Konferencia sa uskutočnila 2. júna 2017 v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku a niesla podnázov „Renesancia psychedelík vo svete a jej miesto v slovenskej psychiatrii“. Publikácia má rozsah 80 strán a vznikla v grafickej úprave Branislava Matisa.

Ak máte záujem o bulletin, píšte nám prosím na info@sapas.sk, alebo nám pošlite správu na našej facebookovej stránke.