MUDr. Martin Brunovský PhD. je vedúcim výskumného programu Národního ústavu duševního zdraví v Prahe, pedagóg 3. Lekárskej fakulty Univerzity Karlovy, vedúci lekár a výskumný pracovník.

Martin Brunovský

Medicínu vyštudoval na univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, doktorát získal na Univerzite Karlovej v Prahe. Po ukončení štúdia pracoval ako neurológ a neurofyziológ v Pražskom psychiatrickom centre a asistent profesora na Univerzite Karlovej v Prahe.
Vo svojej prednáške sa bude venovať téme výskumu použitia ketamínu u rezistentnej depresívnej poruchy v NÚDZ. Predstaví výsledky výskumu i klinickú prax.

Pridaj komentár