Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. sa vo výskumoch zameriava na zobrazenie mozgu pomocou funkčnej magnetickej rezonancie (fMRI) a pozitrónovej emisnej tomografie (PET). Venuje sa tiež neurobiológii schizofrénie a depresie, mechanizmom účinku antipsychotík a psychedelík, modelovaním aktivity nervového tkaniva a behaviorálnym efektom psychoaktívnych látok. Pracuje v Národnom ústave duševného zdravia (NÚDZ) a na 3. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Pôsobí ako predseda výboru Českej neuropsychofarmakologickej spoločnosti (ČNPS). Je autor a spoluautor niekoľkých publikácií a viac než 200 článkov v odborných periodikách.

Jiří Horáček

Vo svojej prednáške sa bude venovať ústrednej téme, ktorá spája filozofiu, psychológiu, neuropsychiatriu a neurovedy vôbec, teda otázke vzťahu medzi ľudskou mysľou a mozgom.

Psychedeliká navodzujú špecifické fenomenologické mentálne stavy, ktoré svojou komplexnosťou spĺňajú charakteristiky zmeny vedomia. Priradenie týchto subjektívnych mentálnych stavov k neurobiológii pôsobenia psychedelík môže predstavovať efektívny nástroj pre dekompozíciu základných zložiek subjektívnej skúsenosti (dekonštrukcia vedomia). Navrhnutý koncept dekonštrukcie vedomia cestou pôsobenia látok so známym mechanizmom účinku potom môže zásadným spôsobom prispieť k riešeniu tzv. psycho-fyzického problému, resp. pochopenia procesov toho, ako nervový systém vytvára naše subjektívne fenomenologické mentálne stavy (vedomia).

Pridaj komentár