Členovia a členky Predsedníctva združenia

MUDr. Ján Kohút je absolvent LF Univerzity Komenského, momentálne sekundárny lekár v odbore psychiatria a psychoterapia v psychiatrickom ambulatóriu vo švajčiarskom meste Biel, kde poskytuje integrovanú psychiatricko-psychoterapeutickú starostlivosť. Je študentom inštitútu C.G. Junga v Küsnachte pri Zürichu – analytická psychológia. Získal základné zručnosti v KIP. Jeho fokus psychoterapeutickej práce sa obracia smerom na techniky všímavosti (mindfulness), práce s telom (Hakomi) či procesorientovanú prácu (POP). Zaoberá sa tiež psychedelickými substanciami ako možnými pomocnými látkami v rámci psychoterapeutického procesu či podpory procesu individuácie zdravých. Snaží sa nadviazať na tradíciu práce s psychoaktívnymi látkami v západnom kontexte (Hofmann, Leuner, Grof, Styk, Gasser), ako aj skúmať možnosť synergií s tradičnými šamanskými praktikami.

Mgr. Martin Pažitný je zakladajúci člen Slovenskej psychedelickej spoločnosti (SAPAS) a člen Českej psychedelickej spoločnosti (CZEPS). Vyštudoval Adiktológiu na 1. LF Karolovej univerzity v Prahe a Liberálne štúdia na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií (BISLA). Venuje sa monitoringu online obchodov s novými psychoaktívnymi látkami a bol súčasťou Európskeho výskumného projektu na ich výskum. Zúčastnil sa niekoľkých medzinárodných konferencií o psychedelikách a drogovej politike.

MUDr. Martin Šurkala vyrastal a študoval v Bratislave. Po ukončení štúdia v roku 2012 na Lekárskej fakulte si svoje ďalšie profesné vzdelávanie rozširoval v Nemecku na psychiatrickej klinike v Bade-Württembergu. Tam zbieral skúsenosti na oddeleniach sociálnej, forenznej, adiktologickej psychiatrie, neuropsychiatrie i na oddelení neurológie. V súčasnosti je v psychoterapeutickom výcviku psychodynamicky orientovaného prístupu (Internationale Arbeitsgemeinschaft für Gruppenpsychanalyse). Od roku 2016 žije vo Viedni so svojou rodinou a pracuje na sociálnej psychiatrii v menšom rakúskom meste. Martin sa zaujíma o využitie psychedelických látok v medicíne a psychoterapii vyše desaťročie, pričom si je vedomý nutnosti transdisciplinárneho prístupu. Momentálne sa zaujíma o implementovanie integrálneho prístupu do klinickej praxe. Je spoluzakladajúcim členom SAPAS, kde sa venuje najmä písaniu a prekladom odborných článkov.

Mgr. Miriama Grófová je absolventkou politológie na Univerzite Komenského v Bratislave a Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií (BISLA). Dlhodobo pôsobí v slovenskom mimovládnom sektore a zameriava sa na tému komunikácie ľudských práv. V Slovenskej psychedelickej spoločnosti zodpovedá za vzťahy s verejnosťou a komunikáciu aktivít združenia.

Robert Hritz

Ivo Maraček

Revízor združenia

PhDr. Ivan Pavlovič, PhD. pracuje v Bratislave ako psychológ a psychoterapeut v psychiatrickom stacionári Spirare, kde vedie individuálnu, skupinovú psychoterapiu a systemické konštelácie. Pôsobí tiež na fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy, kde vyučuje predmet Psychoterapia. V minulosti tu učil tiež predmety Hlbinná psychológia, Poradenská psychológia, Kontakt s klientom a Sociálno-psychologický výcvik. V rámci svojej dizertačnej práce sa venoval kvalitatívnemu výskumu psychohygieny u psychoterapeutov. V rokoch 2007 až 2010 pôsobil v Trnave na fakulte psychológie UCM, kde prednášal predmety Transpersonálna psychológia, Psychodynamika a Autogénny tréning. Má ukončený certifikovaný psychodynamický výcvik a výcvik v systemických konšteláciách. Viac ako desať rokov sa vzdeláva v procesorientovanej psychológii a rodinnej terapii podľa Virginie Satirovej.