Členovia a členky Predsedníctva združenia

Mgr. Martin Pažitný je zakladajúci člen Slovenskej psychedelickej spoločnosti (SAPAS) a člen Českej psychedelickej spoločnosti (CZEPS). Vyštudoval Adiktológiu na 1. LF Karolovej univerzity v Prahe a Liberálne štúdia na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií (BISLA). Venuje sa monitoringu online obchodov s novými psychoaktívnymi látkami a bol súčasťou Európskeho výskumného projektu na ich výskum. Zúčastnil sa niekoľkých medzinárodných konferencií o psychedelikách a drogovej politike.

MUDr. Martin Šurkala vyrastal a študoval v Bratislave. Po ukončení štúdia v roku 2012 na Lekárskej fakulte si svoje ďalšie profesné vzdelávanie rozširoval v Nemecku na psychiatrickej klinike v Bade-Württembergu. Tam zbieral skúsenosti na oddeleniach sociálnej, forenznej, adiktologickej psychiatrie, neuropsychiatrie i na oddelení neurológie. V súčasnosti je v psychoterapeutickom výcviku psychodynamicky orientovaného prístupu (Internationale Arbeitsgemeinschaft für Gruppenpsychanalyse). Od roku 2016 žije vo Viedni so svojou rodinou a pracuje na sociálnej psychiatrii v menšom rakúskom meste. Martin sa zaujíma o využitie psychedelických látok v medicíne a psychoterapii vyše desaťročie, pričom si je vedomý nutnosti transdisciplinárneho prístupu. Momentálne sa zaujíma o implementovanie integrálneho prístupu do klinickej praxe. Je spoluzakladajúcim členom SAPAS, kde sa venuje najmä písaniu a prekladom odborných článkov.

Mgr. Miriama Grófová je absolventkou politológie na Univerzite Komenského v Bratislave a Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií (BISLA). Dlhodobo pôsobí v slovenskom mimovládnom sektore a zameriava sa na tému komunikácie ľudských práv. V Slovenskej psychedelickej spoločnosti zodpovedá za vzťahy s verejnosťou a komunikáciu aktivít združenia.

Robert Hritz

Ivo Maraček