Vyjadrenie SAPAS k nárastu záujmu o ceremónie za použitia psychedelických látok

Vyjadrenie SAPAS k nárastu záujmu o ceremónie za použitia psychedelických látok

Sledujeme celoeurópsky trend nárastu záujmu o ceremónie za použitia psychedelických látok (najmä ayahuasca) aj následný rastúci počet takých ceremónii, pri ktorých organizátori sledujú skôr ekonomické a iné záujmy, než úprimnú altruistickú a zodpovednú pomoc. Preto na túto skutočnosť chceme upozorniť a varovať pred možnými rizikami. Tešíme sa všeobecnému záujmu o psychedelické látky a chápeme, že po zmenených stavoch vedomia túžia mnohí. Chceme však upozorniť, že vzhľadom na zvýšenú zraniteľnosť a ovplyvniteľnosť počas psychedelického zážitku je potrebné pristupovať k stavom vyvolaným týmito látkami veľmi zodpovedne a citlivo. To platí ako z pohľadu užívateľa, tak aj terapeuta resp. liečiteľa. Sme presvedčení, že k liečebnému účinku dochádza najmä za podporných a bezpečných podmienok. Každá liečebná metóda má svoje indikácie, kontraindikácie a nežiadúce účinky, a psychedelická skúsenosť nie je výnimkou. O prospechoch, rizikách, ako aj o priebehu ceremónie by mal byť človek prichádzajúci na ceremóniu dostatočne informovaný. Liečiteľ či šaman je zároveň spoluzodpovedný aj za riziká, ktoré počas psychedelického procesu môžu vyvstať a mal by ich kvalifikovane...
Read More

PhDr. Veronika Kavenská, Ph.D

PhDr. Veronika Kavenská, Ph.D. sa konferencie zúčastní prostrednictvom videohovoru naživo z Peru. Vyštudovala psychológiu na Univerzite Palackého v Olomouci, kde neskôr tiež obhájila doktorskú prácu z klinickej psychológie na tému "Liečba v centre Takiwasi a jej vplyv na proces formovania vzťahu k sebe", ktorá vyšla knižne pod názvom "Tradičná medicína Južnej Ameriky a jej využitie v psychoterapii ". Dlhodobo sa venuje výskumu potenciálu juhoamerickej tradičnej medicíny, predovšetkým ayahuasky, pre tereapeutické účely. Viedla niekoľko výskumných projektov orientovaných na túto tému, ktorých výsledky boli publikované formou článkov a konferenčných príspevkov. Téme využitia tradičnej amazonskej medicíny sa venuje aj v rámci svojej klinickej praxe. Už tretí rok pracuje ako psychoterapeutka v peruánskej terapeutickej komunite Takiwasi, ktorá kombinuje túto s modernými terapeutickými prístupmi. Je absolventkou jungiánského výcviku Českej spoločnosti pre analytickú psychológiu. Predstaví nám prednášku: Ayahuasca a její terapeutické využití. Přínosy a rizika. Kde svojim príspevkom predstaví model centra Takiwasi, peruánskej terapeutickej komunity pre liečbu drogových závislosti, ktorá kombinuje tradičnú amazonskú medicínu, ktorej súčasťou je aj užívanie ayahuasky, s...
Read More
DMT (N,N-Dimetyltryptamín)

DMT (N,N-Dimetyltryptamín)

DMT (N,N-Dimetyltryptamín) je prírodná látka vyskytujúca sa v mnohých živých organizmoch, najmä v rastlinách. V ľudskej epifýze sa taktiež produkuje jej malé množstvo, čo pravdepodobne súvisí s chemickou podobnosťou s melatonínom (hormón spánku). Zaujímavosťou je, že francúzsky filozof Descartes považoval za sídlo duše práve ľudskú epifýzu. Tento fakt je o to zaujímavejší, že DMT je jednou z najsilnejších nám známych psychedelických látok. DMT bolo po prvýkrát izolované v tridsiatych rokoch minulého storočia. Prvý, kto psychedelické účinky podrobne sledoval, bol maďarský chemik a psychiater Stephen Szára. Dnes v jeho odkaze pokračuje vyskumný tím okolo Ede Frecska na univerzite v Debrecíne. DMT patrí do rodiny monoamínov, po orálnom požití dochádza k jeho rozkladu v žalúdku za pomoci enzýmu monoaminooxidázy a DMT teda neúčinkuje. Po intravenóznom podaní látky sa účinky dostavia takmer okamžite a zvyčajne úplne odoznejú do 30 minút od jej podania. Ak sa spolu s DMT zároveň orálne požije aj inhibítor enzýmu monoaminooxidázy (tzv. IMAO), dimetyltriptamín môže ukázať svoje silné psychedelické účinky. Tento...
Read More