PhDr. Veronika Kavenská, Ph.D

PhDr. Veronika Kavenská, Ph.D. sa konferencie zúčastní prostrednictvom videohovoru naživo z Peru. Vyštudovala psychológiu na Univerzite Palackého v Olomouci, kde neskôr tiež obhájila doktorskú prácu z klinickej psychológie na tému "Liečba v centre Takiwasi a jej vplyv na proces formovania vzťahu k sebe", ktorá vyšla knižne pod názvom "Tradičná medicína Južnej Ameriky a jej využitie v psychoterapii ". Dlhodobo sa venuje výskumu potenciálu juhoamerickej tradičnej medicíny, predovšetkým ayahuasky, pre tereapeutické účely. Viedla niekoľko výskumných projektov orientovaných na túto tému, ktorých výsledky boli publikované formou článkov a konferenčných príspevkov. Téme využitia tradičnej amazonskej medicíny sa venuje aj v rámci svojej klinickej praxe. Už tretí rok pracuje ako psychoterapeutka v peruánskej terapeutickej komunite Takiwasi, ktorá kombinuje túto s modernými terapeutickými prístupmi. Je absolventkou jungiánského výcviku Českej spoločnosti pre analytickú psychológiu. Predstaví nám prednášku: Ayahuasca a její terapeutické využití. Přínosy a rizika. Kde svojim príspevkom predstaví model centra Takiwasi, peruánskej terapeutickej komunity pre liečbu drogových závislosti, ktorá kombinuje tradičnú amazonskú medicínu, ktorej súčasťou je aj užívanie ayahuasky, s...
Read More