Vyjadrenie SAPAS k nárastu záujmu o ceremónie za použitia psychedelických látok

Vyjadrenie SAPAS k nárastu záujmu o ceremónie za použitia psychedelických látok

Sledujeme celoeurópsky trend nárastu záujmu o ceremónie za použitia psychedelických látok (najmä ayahuasca) aj následný rastúci počet takých ceremónii, pri ktorých organizátori sledujú skôr ekonomické a iné záujmy, než úprimnú altruistickú a zodpovednú pomoc. Preto na túto skutočnosť chceme upozorniť a varovať pred možnými rizikami. Tešíme sa všeobecnému záujmu o psychedelické látky a chápeme, že po zmenených stavoch vedomia túžia mnohí. Chceme však upozorniť, že vzhľadom na zvýšenú zraniteľnosť a ovplyvniteľnosť počas psychedelického zážitku je potrebné pristupovať k stavom vyvolaným týmito látkami veľmi zodpovedne a citlivo. To platí ako z pohľadu užívateľa, tak aj terapeuta resp. liečiteľa. Sme presvedčení, že k liečebnému účinku dochádza najmä za podporných a bezpečných podmienok. Každá liečebná metóda má svoje indikácie, kontraindikácie a nežiadúce účinky, a psychedelická skúsenosť nie je výnimkou. O prospechoch, rizikách, ako aj o priebehu ceremónie by mal byť človek prichádzajúci na ceremóniu dostatočne informovaný. Liečiteľ či šaman je zároveň spoluzodpovedný aj za riziká, ktoré počas psychedelického procesu môžu vyvstať a mal by ich kvalifikovane...
Read More