Slovenská psychedelická spoločnosť (SAPAS) Vás s potešením pozýva na “Lekcie zo psychedelík 2018”, našu druhú medzinárodnú a multidisciplinárnu konferenciu, ktorá sa uskutoční 18. a 19. mája v Bratislave

V roku 2017 sme na konferencii „Slovenská psychedelická skúsenosť – renesancia psychedelík vo svete a jej miesto v slovenskej psychiatrii“ obhájili miesto Slovenska v psychedelickom výskume a terapii a oboznámili s týmto stavom aj širšiu odbornú verejnosť. Takto sme nadviazali na spoluprácu s českými kolegami a rozšírili ju o kolegov z Nemecka a Švajčiarska.

Aby sme predišli falošným sľubom, tento rok budeme konferenciu niesť v sebakritickom duchu a na základe evidencie preukazovať hodnotu psychedelík na individuálnej a spoločenskej úrovni. Chceme sa vyhnúť naivnému entuziazmu aj nepodloženým obavám a poskytnúť príležitosť pre vyjadrenie rizík, mýtov a omylov spätých so psychedelikami.

Prichádzajúce zmeny v oblasti psychedelickej psychoterapie a zaobchádzania s drogami na národnej a globálnej úrovni vytvárajú priestor pre prospešnú a bezpečnú integráciu psychedelík do starostlivosti o mentálne zdravie a do životov jednotlivcov. Je potrebná úprimná diskusia, ktorá by odstránila rezíduá po takzvanej “vojne proti drogám” a vyhla by sa mylným domnienkam spätým s budúcnosťou týchto látok. V tejto diskusii sa spoliehame na vzájomnú inšpiráciu prinášanú vedcami a terapeutmi pracujúcimi v oblasti psychedelického výskumu a lokálnymi expertmi zo zúčastnených krajín, ktorí vidia potenciál v psychedelickej terapii.

Lekcie zo psychedelík 2018 navyše vytvárajú priestor pre diskusiu aj pre nadviazanie spolupráce odborníkov a odborníčok a nádejných mladých terapeutov a terapeutiek vo Vyšehradskom regióne a Rakúsku.

Konferencia sa orientuje na nasledujúce témy:

  • psychedeliká vo vede – použitie psychedelík pre vedecko-výskumné účely
  • psychedeliká v terapii – terapeutický potenciál a kontraindikácie psychedelík
  • psychedeliká v histórii a v spoločnosti – kritická reflexia historických lekcií a udalostí, ako aj súčasne politické, legálne a sociálne postavenie psychedelík
  • minimalizácia rizík a integrácia – najúčinnejšie intervencie pre ochranu individuálneho a verejného zdravia

Dátum:

Piatok 18. – sobota 19. mája 2018

Miesto konania:

Nová Cvernovka, Račianska 1575/78, Bratislava, Slovensko

Kredity:

Slovenská lekárska komora – CME: 6 + 6 za dva dni konferencie
Slovenská komora psychológov: 6 + 6 za dva dni konferencie a 4 za integračný workshop

Organizátori:

Slovenská psychedelická spoločnosť (SAPAS)
v spolupráci s:
Českou psychedelickou spoločnosťou
Viedenskou psychedelickou spoločnosťou
Nadáciou Mind
Social Initiative Narkopolityki
a Maďarskou organizácou MAPS

Konferencia je určená:

  • profesionálom v oblasti mentálneho zdravia
  • lekárom
  • mladým výskumníkom
  • zainteresovanej verejnosti