Vážení priatelia a podporovatelia SAPAS, odborníci, návštevníci našej konferencie Lekcie zo psychedelík 2018 a širšia psychedelická komunita,

s poľutovaním sledujeme momentálne prebiehajúcu mediálnu kauzu, týkajúcu sa českého lekára MUDr. Jana Šulu. Táto téma sa dotýka aj Slovenskej psychedelickej spoločnosti, keďže MUDr. Šula bol jedným z hostí na našej nedávnej konferencii – Lekcie zo psychedelík 2018.

Ako píšeme v našom Manifeste, Slovenská psychedelická spoločnosť slúži ako platforma na zoskupenie odborníkov z medicíny, psychológie a ďalších oblastí, ktorá vznikla ako reakcia na opätovný záujem odbornej i laickej verejnosti o psychedelické látky. Naším primárnym cieľom je sprostredkovanie relevantných informácií a podpora vedeckej činnosti zaoberajúcej sa touto témou. Chceme šíriť na dôkazoch založené poznatky a tým prispieť k destigmatizácii vnímania psychedelík v akademickej obci i medzi laikmi.

Z nedávnych medializovaných informácií tu a tu je však možné dedukovať, že praktiky či názory MUDr. Šulu nie sú s našimi cieľmi či spôsobmi práce zlučiteľné.

V tomto stanovisku nie je našou snahou posudzovať, či sa tieto obvinenia zakladajú na objektívnej realite, alebo nie. Chceli by sme sa však týmto ospravedlniť za fakt, že sme na našej odbornej konferencii Lekcie zo psychedelík poskytli priestor pre prednášajúceho, ktorý so sebou nesie takúto kontroverziu. Uvedomujeme si, že psychedelická renesancia v našich končinách – a aj celosvetovo – sa stále pohybuje na tenkom ľade a nesie stigmy psychedelickej revolúcie 60. rokov a vojny proti drogám. Preto musíme byť opatrní pri každom našom kroku, aby sme úspešne dokázali prezentovať verejnosti psychedelické látky ako hodnotný a relevantný nástroj medicíny či osobného rozvoja.

Psychedeliká sa od 70. rokov pohybovali v nemilosti hlavného prúdu skúmania a záujem o ne znamenal abdikáciu na kariérny postup. To, že sa psychedeliká a ich výskum pohybovali na okraji záujmu, malo neraz za následok zamieňanie vedeckých postupov so pseudovedeckými a benevolenciu k často pochybným praktikám. S nástupom psychedelickej renesancie, ktorú môžeme pozvoľna sledovať od začiatku 90. rokov a ktorá začína svoju plnú silu ukazovať v týchto rokoch, je nutné kriticky skúmať, ktoré z oblastí znovuobjaveného záujmu o psychedeliká spĺňajú vedecké kritériá a ktoré sú len spôsobom na získanie peňazí či popularity. Toto je výzva, ktorej psychedelické hnutie bude musieť v blízkej budúcnosti čeliť, ak chce získať stabilnú pozíciu v otvorenej spoločnosti. Toto je kritický prístup, ku ktorému sa aj SAPAS hlási a snaží sa ho podporovať svojimi aktivitami. Jediným spôsobom, ako prinavrátiť psychedeliká do stredu vedeckého záujmu a využitia ich plného potenciálu, je práve ich dôsledné vedecké a kritické skúmanie, ktoré v posledných rokoch prebieha a ktoré je predzvesťou ich novej éry v starostlivosti o duševné zdravie v našom kultúrnom prostredí. Ľudia, ktorí skúmajú psychedeliká, majú bohaté skúsenosti so pseudovedeckými a vyfabulovanymi dôkazmi, ktoré mali dokázať nebezpečenstvo týchto látok a nemožnosť ich lekárskeho využitia. Opäť, poctivé, dlhodobé vedecké skúmanie ukázalo presný opak.
Nakoniec iróniou je, že sám MUDr. Šula bol jediným prednášajúcim, ktorý sa samotnými psychedelikami nikdy nezaoberal.

Slovenská psychedelická spoločnosť je nezisková organizácia fungujúca na báze dobrovoľnej činnosti všetkých našich členov. V súvislosti s našou konferenciou náš tím organizátorov komunikoval so 60 odborníkmi z 15 rôznych krajín, z čoho takmer 30 našu ponuku prijalo a mohli ste ich vidieť počas dvoch dní v Bratislave. Na základe uverejnených skutočností si uvedomujeme, že v tomto konkrétnom prípade sme nedodržali vysoký štandard pri výbere hostí a garanciu ich odbornej kvality.

Zároveň pevne veríme, že odhaľovanie pseudovedeckých, nebezpečných a nepodložených praktík či opatrení bude naďalej pokračovať a budeme postupne vidieť čoraz väčšie presadzovanie racionálnych a na dôkazoch založených opatrení v oblasti starostlivosti o duševné zdravie či v drogovej politike.
Prijmite preto toto naše ospravedlnenie a zároveň sľub do budúcnosti, že pri našich aktivitách sa podobná neopatrnosť nebude opakovať. Ďakujeme vám za vašu podporu a tešíme sa na osobné stretnutia či komunikáciu s vami v budúcnosti.