MUDr. Filip Tylš PhD.

MUDr. Filip Tylš PhD.

MUDr. Filip Tylš PhD. (1985, Praha) je psychiater a neurovedec pôsobiaci v Národnom ústave duševného zdraví (NÚDZ), kde se venuje výskumu účinkov psychedelických látok. Absolvoval 1.LF Univerzity Karlovy (2012, MUDr.) a pokračoval doktorandským štúdiom neurovied (2017, PhD). Získal špecializáciu v EEG, od roku 2014 je frekventantom výcviku v Gestalt psychoterapii a príležitostne učí na 3. Lekárskej Fakulte Univerzity Karlovy. Je zakladajúcim členom združenia Česká psychedelická společnost (CZEPS). Jeho hlavným vedeckým záujmom je štúdium neurobiológie zmenených stavov vedomia vyvolaných psychedelikami, ich terapautické a sebarozvojové využitie. V rámci doktorandského štúdia na 3. LF UK v odbore Neurovedy sa venoval translačným farmakologicky indukovaným modelom akútnej psychózy a neurobiológii zmeneného stavu vedomia. Študuje fenomenologické koreláty intoxikácie a taktiež vplyv psychedelických látok na EEG aktivitu mozgu. Je súčasťou riešiteľského tímu pilotnej štúdie podávania psilocybínu ľudským subjektom (psychedelický sitter). Je autorom niekoľkých českých i zahraničných publikácií a populárno-vedeckých textov. Na konferencii vystúpi s prednáškou Renesancia psychedelík v ČR: terapeutické využitie a psychedelická komunita. V prvej časti prednášky predstaví hlavné výstupy...
Read More
Psilocybín

Psilocybín

Psilocybín je látka, ktorá sa prirodzene vyskytuje v hubách rodu Psilocybe. Po prvýkrat (1958) ju izoloval chemik A. Hofmann potom, čo mu boli poslané vzorky týchto húb. Huby boli indiánmi po stáročia používané v rámci šamanských ceremónií a dostali názov „teonanacatl“ (mäso bohov), ktorý odkazuje na ich divinačné účinky. O ich „znovuobjavenie“ sa v 50. rokoch zaslúžila mazatécka šamanka María Sabina, ktorá ich podala bankárovi a vášnivému etnomykológovi G. Wassonovi. Netrvalo dlho a ich účinky zakúsil aj kontroverzný harvardský profesor psychológie Timothy Leary, ktorý sa neskôr stal významnou postavou kontrakultúrneho hippies hnutia. Uverejnenie Morenovej štúdie o použití psilocybínu na zmiernenie obsedantno-kompulzívnej poruchy u 9 pacientov, v roku 2006 znamenalo veľký precedens. Išlo o prvú štúdiu od zákazu podávania psychedelických látok. V súčastnosti je psilocybín z radu klasických psychedelík najviac skúmanou látkou. Nemá taký negatívny verejný ohlas ako napr. LSD a má výhodnejší farmakologický profil (kratšia doba účinku). V roku 2016 bolo k psilocybínu uverejnených vôbec najviac odborných článkov v histórii. Dnes sa skúma...
Read More