MDMA

MDMA

MDMA prvýkrát syntetizovala a patentovala nemecká farmaceutická spoločnosti Merck v roku 1914. Využívala ju iba ako prekurzor ďalších zlúčenín, účinky samotnej látky na človeka neboli známe. Prvý človek, ktorý zažil účinky MDMA bol Alexander Shulgin. Známy chemik, ktorý svoj život zasvätil hľadaniu nových psychoaktívnych látok, v polovici 70. rokov opäť zosyntetizoval MDMA a sám na sebe ho aj vyskúšal. Shulgin sa pohyboval aj v komunite psychoterapeutov, ktorých ním popísané účinky MDMA zaujali. Títo terapeuti už mali skúsenosti s psychedelickou terapiou v 50. a 60. rokoch, ktorá bola neskôr z politických dôvodov postavená mimo zákon. A tak sa sa niektorí psychoterapeuti chopili možnosti a v polovici 70. rokov začali poskytovať MDMA augmentovanú psychoterapiu mimo zraku verejnosti. Terapeuti si cenili účinky látky, ktoré inhibujú reakciu strachu na ohrozenie a klienti sa tak stávali prístupnejší terapeutickému procesu. V roku 1986 však po nešťastnom súdnom procese bolo MDMA pridané na listinu zakázaných látok (bez terapeutického využitia) po tom, ako sa táto látka začala zneužívať. Výnimku tvorila...
Read More