Hanscarl Leuner – Priekopník výskumu halucinogénov a psycholytickej terapie

Z Informačného bulletinu Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, MAPS - zväzok 7 číslo 1 zima 1996-97 - str. 46-49       Hanscarl Leuner Priekopník výskumu halucinogénov a psycholytickej terapie Torsten Passie, M.D., M.A.       Hanscarl Leuner sa narodil v januári 1918 v meste Bautzen v Nemecku. Bol jediným dieťaťom majiteľa továrne na výrobu kožených výrobkov. Jeho otec mal v úmysle aby prevzal továreň, ale po absolvovaní troch rokov prípravy výrobcu postrojov existovali pochybnosti o jeho podnikateľských schopnostiach. Pri hľadaní vlastnej oblasti záujmu sa Leuner začal zaujímať o psychoterapiu. Po tom, ako sa stretol s významným psychológom Fritzom Künkelom, dostal odporúčanie, aby študoval lekárstvo - a “potom na polovicu z toho zabudol" - a prešiel vzdelávacím procesom na psychoterapeutickom inštitúte. Študoval medicínu na univerzite vo Frankfurte nad Mohanom a na univerzite v Marburgu (1939-1946), štúdium bolo prerušené vojenskou službou počas druhej svetovej vojny. V týchto rokoch študoval autogénny tréning vyvinutý J.H. Schultzom a klinickú psychológiu Ernsta Kretschmera. Tieto dva prístupy mali vplyv na Leunerov špeciálny záujem o imagináciu a "katathymické vplyvy",...
Read More

Hromadná pripomienka za zmenu návrhu zákona

Slovenská psychedelická spoločnosť pripravila hromadnú pripomienku k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa ustanovujú definície omamných a psychotropných látok. V tejto pripomienke navrhujeme dve zmeny, ktoré považujeme za zásadné, a to preradenie psilocybínu, psilocínu a LSD-25 z I. skupiny do III. skupiny psychotropných látok a navýšenie "nepatrného množstva voľnej bázy LSD-25". Svoje požiadavky opierame o 8 dôvodov, ktoré podkladáme značnou vedeckou evidenciou.  Kompletné znenie pripomienky k dispozícii tu vo formáte pdf. Pripomienkové konanie trvá do 6.11.2017. Podpísať ju môžete priamo tu.   ...
Read More
LSD

LSD

LSD je polosyntetický námeľový alkaloid. Z námeľu (huba kyjanička purpurová , ktorá cudzopasí na obilí) sa vyrábal aj rituálny nápoj kykeón, ktorý sa požíval v rámci Eleuzínskych mystérií v starovekom Grécku. LSD sprvu predstavovalo látku, ktorá mala slúžiť na navodenie experimentálnej psychózy a tiež pre výuku psychiatrov. Avšak už roku 1952 bola (Sandisonom) uverejnená prvá štúdia, ktorá upozornila na terapeutické použitie. Netrvalo dlho a psychoterapeutické podávanie LSD sa rozšírilo po celom svete až do jeho zákazu z politických dôvodov. Výnimku tvorila hŕstka psychiatrov vo Švajčiarsku, ktorí ho mohli ďalej psychoterapeuticky podávať (v rokoch 1989-1993), najčastejšie v rámci víkendových workshopov. Koncom 90. rokov sa začali objavovať štúdie zo Zürichu, ktoré boli primárne zamerané na neurobiológiu psychedelického prežitku. V roku 2014 uverejnil Gasser (ako jediný človek na svete, ktorý smie terapeuticky podávať LSD) výsledky štúdie, v ktorej poukazoval na pozitívny vplyv LSD u pacientov, ktorí trpeli úzkosťami pri ochoreniach s infaustnou prognózou. Minulý rok svet zaujal mladý britský výskumník Carhart-Harris spolu so svojimi kolegami....
Read More