SAPAS škola psychedélie

SAPAS škola psychedélie vás prevedie látkami, ktoré sú dnes stredobodom záujmu výskumníkov na poli zlepšovania psychického zdravia a osobnostného rozvoja jednotlivca. V článkoch venovaných jednotlivým látkam sa dozviete základné zhrnutie jej objavu, pôsobenia a využitia a tiež i vybrané prelomové štúdie, ktoré nám pomohli pochopiť ich prínos či nasmerovať ďalší výskum v tejto oblasti.