Manifest SAPAS

Vytvorenie Slovenskej psychedelickej spoločnosti (SAPAS) je reakciou profesionálov z rôznych odborov na opätovný celosvetový záujem odbornej i laickej verejnosti o psychedelické látky. SAPAS slúži ako platforma na zoskupenie odborníkov z medicíny, psychológie i ďalších oblastí. SAPAS sa hlási k dlhej tradícii slovenských a českých lekárov a psychológov, ktorí počas prvej vlny záujmu o psychedelické látky … Čítať ďalej Manifest SAPAS