MUDr. Ján Kohút je absolvent LF Univerzity Komenského, momentálne sekundárny lekár v odbore psychiatria a psychoterapia vo Švajčiarsku.
Odborné pôsobenie začínal v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku na Psychosomatickej klinike. Už štvrtý rok pôsobí vo Švajčiarsku, momentálne v psychiatrickom ambulatóriu v meste Biel, kde poskytuje integrovanú psychiatricko-psychoterapeutickú starostlivosť.


Je študentom inštitútu C.G. Junga v Küsnachte pri Zürichu – analytická psychológia. Získal základné zručnosti v KIP. Jeho fokus psychoterapeutickej práce sa obracia smerom na techniky všímavosti (mindfulness), práce s telom (Hakomi) či procesorientovanú prácu (POP). Zaoberá sa tiež psychedelickými substanciami ako možnými pomocnými látkami v rámci psychoterapeutického procesu či podpory procesu individuácie zdravých.


Z tohto dôvodu navštevuje mnohé konferencie, sympózia a stretnutia venujúce sa tejto tématike. Týmto spôsobom sa vo Švajčiarsku stretol aj s Dr. Jurajom Stykom a jeho ženou Soňou ako spoločnými rodákmi. Snaží sa nadviazať na tradíciu práce s psychoaktívnymi látkami v západnom kontexte (Hofmann, Leuner, Grof, Styk, Gasser), ako aj skúmať možnosť synergií s tradičnými šamanskými praktikami.


Je zakladajúcim členom Slovenskej psychedelickej spoločnosti (SAPAS) a jeho hlavným cieľom prezentovaným na konferencii je priniesť do diskusie o psychoaktívnych substanciách viac racionality, úcty k tradícii, na dôkazoch založených faktoch a rešpektu voči rozhodnutiu jednotlivca.

include

Pridaj komentár