Hromadná pripomienka za zmenu návrhu zákona

Slovenská psychedelická spoločnosť pripravila hromadnú pripomienku k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa ustanovujú definície omamných a psychotropných látok. V tejto pripomienke navrhujeme dve zmeny, ktoré považujeme za zásadné, a to preradenie psilocybínu, psilocínu a LSD-25 z I. skupiny do III. skupiny psychotropných látok a navýšenie „nepatrného množstva voľnej bázy LSD-25″. Svoje požiadavky opierame o 8 … Čítať ďalej Hromadná pripomienka za zmenu návrhu zákona