Prednášajúci a témy

Dr. med. Juraj Styk Psychiater a psychoterapeut, Bazilej/Švajčiarsko Juraj Styk sa bude zaoberať nasledujúcimi témami: Príbeh jeho kariéry v Československu - jeho začiatky v Pezinku, výskum s LSD a pokračovanie jeho práce vo Švajčiarsku. Jeho exprimentovanie v psychoterapii za pomoci LSD a MDMA. Pôsobenie ako psychiatra/psychoterapeuta v rámci výskumu, terapie, ale aj odborných skupín a organizácií. Spolupráca s osobnosťami a priekopníkmi v tejto oblasti (Grof, Hofmann, Leuner). Pôsobenie v SÄPT, súčasné možnosti vo Švajčiarsku, míľniky vo svetovom výskume a aktuálny vývoj. časť: Jeho postoj k postaveniu psychedelík v psychiatrii a psychoterapii, ich možné využitie pri objavovaní intrapsychických zdrojov a spirituálneho rozmeru človeka - sekulárna spiritualita. MUDr. Tomáš Páleníček, PhD. Psychiater a neurovedec, NÚDZ, Klecany/ČR Predstavenie NÚDZ, krátko z histórie výskumu psychedelických látok v Československu. Psychedelický výskum v NÚDZ na animálnych modeloch a psychedelický výskum s ľudskými participantami. Predbežné výsledky zo psilocybínového výskumu. Možný legálny a systémový vývoj a kategorizácia psychedelík v ČR. Vplyv súčasnej legislatívy v ČR na humánny výskum. Možnosti zapojenia sa do výskumu, možnosti...
Read More