Vyjadrenie ku kauze týkajúcej sa MUDr. Jana Šulu

Vážení priatelia a podporovatelia SAPAS, odborníci, návštevníci našej konferencie Lekcie zo psychedelík 2018 a širšia psychedelická komunita, s poľutovaním sledujeme momentálne prebiehajúcu mediálnu kauzu, týkajúcu sa českého lekára MUDr. Jana Šulu. Táto téma sa dotýka aj Slovenskej psychedelickej spoločnosti, keďže MUDr. Šula bol jedným z hostí na našej nedávnej konferencii - Lekcie zo psychedelík 2018. Ako píšeme v našom Manifeste, Slovenská psychedelická spoločnosť slúži ako platforma na zoskupenie odborníkov z medicíny, psychológie a ďalších oblastí, ktorá vznikla ako reakcia na opätovný záujem odbornej i laickej verejnosti o psychedelické látky. Naším primárnym cieľom je sprostredkovanie relevantných informácií a podpora vedeckej činnosti zaoberajúcej sa touto témou. Chceme šíriť na dôkazoch založené poznatky a tým prispieť k destigmatizácii vnímania psychedelík v akademickej obci i medzi laikmi. Z nedávnych medializovaných informácií tu a tu je však možné dedukovať, že praktiky či názory MUDr. Šulu nie sú s našimi cieľmi či spôsobmi práce zlučiteľné. V tomto stanovisku nie je našou snahou posudzovať, či sa tieto obvinenia zakladajú na objektívnej...
Read More

Hromadná pripomienka za zmenu návrhu zákona

Slovenská psychedelická spoločnosť pripravila hromadnú pripomienku k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa ustanovujú definície omamných a psychotropných látok. V tejto pripomienke navrhujeme dve zmeny, ktoré považujeme za zásadné, a to preradenie psilocybínu, psilocínu a LSD-25 z I. skupiny do III. skupiny psychotropných látok a navýšenie "nepatrného množstva voľnej bázy LSD-25". Svoje požiadavky opierame o 8 dôvodov, ktoré podkladáme značnou vedeckou evidenciou.  Kompletné znenie pripomienky k dispozícii tu vo formáte pdf. Pripomienkové konanie trvá do 6.11.2017. Podpísať ju môžete priamo tu.   ...
Read More