Dr. med. Juraj Styk – Video záznam z konferencie

Dr. med. Juraj Styk je odborný lekár pre psychiatriu a psychoterapiu vo vlastnej praxi v Bazileji. Pracoval v Pezinku od 1962-66 ako sekundárny lekár, kde získal prvé skúsenosti s pokusmi s LSD. Vo výuke v LSD terapii pokračoval neskôr vo Výskumnom ústave psychiatrickom v Prahe a v Bratislave na Psychiatrickej univerzitnej klinike viedol EEG laboratórium … Čítať ďalej Dr. med. Juraj Styk – Video záznam z konferencie